L e n A R T

Wynajem Pokoi    •   Wydawnictwo i Drukarnia    •   Dojazd    •   Kontakt

Kto jest administratorem danych osobowych i skąd pochodzą dane przetwarzane przez naszą firmę?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w naszej firmie jest Agencja Reklamowo Wydawnicza LenART
Małgorzata Lenart z siedzibą w Głobinie, ul. Główna 4, 76-200 Słupsk, NIP: 839-040-22-06. Dane które przetwarzamy pozyskaliśmy w wyniku procesu rejestracji klientów. Dane zostały przez nas zebrane również podczas aktywności klientów
na naszej stronie internetowej lub podczas bezpośrednich kontaktów biznesowych zarówno osobistych jak i mailowych czy telefonicznych.

 

Jakie dane zbieramy?

Niezbędne do realizacji zamówienia (niezbędne do identyfikacji zamówienia i fakturowania) a także wysyłki zamówionego towaru.
W każdym przypadku są to:

 • Imię

 • Nazwisko

 • Nazwa

 • pełny adres

 • numer NIP

 • telefon

 

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych.

Nie przetwarzamy danych automatycznie.


W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Pozyskane dane osobowe przetwarzamy do celów:

 • realizacji zobowiązań wynikających z łączącej nas umowy,

 • obsługi zamówień składanych w naszej firmie,

 • podatkowych i rachunkowych (wymaganych przez przepisy prawa),

 • windykacji należności, w tym prowadzenia wszelkich ewentualnych postępowań sądowych i mediacyjnych,

 • kontaktowania się w celu przedstawienia oferty lub innych informacji marketingowych,

 • udzielania informacji nie związanych bezpośrednio z konkretnym zamówieniem, w szczególności
  udzielania odpowiedzi na zapytania pochodzące z formularzy kontaktowych serwisu.


Jak można wyrazić lub odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych i jakie są do nich prawa?

Każdy, kto korzysta z usług naszej firmy, posiada prawo wynikające z RODO czyli prawo dostępu, sprostowania i usunięcia swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, oraz prawo do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych przysługuje gdy ich przetwarzanie:

 • odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub do celów statystycznych,
  a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację,

 • w zakresie marketingu bezpośredniego, (włącznie z profilowaniem do tego celu)

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wyrazić lub odwołać w dowolnym momencie pisząc na adres lenart@home.pl  lub biuro@lenart.home.pl można też złożyć do nas wniosek na adres biuro@lenart.home.pl w zakresie uprawnień dotyczących danych osobowych, który może dotyczyć:

 • poprawienia danych

 • usunięcia danych

 • ograniczenia przetwarzania danych;

 • dostępu do danych (kopia lub informacja, jakie dane są przez nas przetwarzane)

 • przeniesienia danych do innego administratora (w zakresie określonym w art. 20 RODO)

Zastrzegamy, iż w celu weryfikacji uprawnień dostępu do danych, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji,
które pozwolą na uwiarygodnienie wnioskodawcy.

Jeśli Klient nie zaznaczy zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy lub ją wycofa, ewentualne zamówienie zrealizowane zostanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
– przetwarzanie tych danych będzie bowiem niezbędne w celu realizacji umowy i dostarczenia towaru Klientowi.
Przetwarzanie danych w celach marketingowych odbywać się będzie wyłącznie na podstawie udzielonej zgody,
jeśli zostanie ona wyrażona podczas rejestracji lub w terminie późniejszym przesłana drogą mailową na adres biuro@lenart.home.pl.

 

Komu możemy udostępniać dane osobowe?

Zebrane dane osobowe mogą być przekazywane:

 • naszym podwykonawcom w celach niezbędnych do realizacji poszczególnych zamówień,

 • podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie,

 • podmiotom udostępniającym nam swoje narzędzia teleinformatyczne,

 • podmiotom, które obsługują nasze systemy teleinformatyczne,

 • podmiotom świadczącym nam pomoc prawną, księgową oraz rachunkową

 • podmiotom prowadzącym działalność windykacyjną.

 
 © ARW LenART